แผนที่ร้าน

 

ร้านได้ย้ายไปเลขที่  62/76 เข้าหมู่บ้านอยู่ฝั่งซ้าย